Välkommen till min skribentbyrå!

Mitt huvudområde är kulturhistoria. Det yttrar sig i form av artikel, artiklar, reportage, text, texter, skribenttjänst, skribenttjänster, jubileumsskrift, minnesskrift, hemsidestext, konferensdokumentation, dokumentation, pressrelease, information, produkttext, textstöd, katalog, utställningskatalog, utställningstext, research, intervju, porträtt.

Mina specialområden är:

levnadshistoria, Mitt Livs Historia, levnadsberättelse, berättelser, historia, kvinnoliv, folkliv, traditioner.

byggnadshistoria, byggnadsminne, mäklartext, husets historia, skyddsvärda hus, kulturhistorisk värdering.

båt, båtbyggeri, båtkultur, långfärdssegling, gör-det-själv till båten

hantverk, slöjd, kulturvård, hemslöjd, design, stuckatur, träsnideri, stenhuggeri, akantus, husbyggnad

material, naturmaterial, materialvård, konservering

porträtt, porträttering av yrkesmänniskor, privatmänniskor, hemsidesmänniskor, föreningsmänniskor, jubilarer, överlevare, folkliv

Välkommen till min skribentbyrå!

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster