Mitt Livs Historia

Mänskligt behov

Det ligger en tillfredsställelse i att få gräva i sitt levda liv, att hitta minnen man tappat bort och att lägga ihop dem till en hel bild. Minnen som fångas i flykten och fästs på papper kommer att bestå.

För privat bruk

Mitt Livs Historia är i första hand till för privat bruk. Ofta är det barn och barnbarn som uppmuntrar sina föräldrar att sätta igång med sin levnadsberättelse.

Vad handlar historien om?

En levnadshistoria kan berättas på många olika sätt. Vanligast är att skildra livet från barndom till nutid. Man kan också begränsa sig till ett visst tema, exempelvis berätta om sitt yrkesliv eller en dramatisk händelse i livet.

Är Du berättarsugen?

Klicka här

 

 

aktuellt Mitt livs historia reportage Skrivaretjänster